In English

Social and Environmental Issues in Cameroonian Banana Production

Joseph Atanga
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:25, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43359

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek