In English

Assessment of the available technologies for slop and bilge water treatment and monitoring offshore

Elian Glimmerman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:22, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-29. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43358

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek