In English

An Innovation Systems Analysis of the Australian Biofuel Industry - Policy and Private Sector Implication

Jason David Nielsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:16, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43344

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek