In English

The importance of buildings' Environmental Impact in Life Cycle Assessment - a case study of SKF's Spherical Roller Bearing 24024

Yunfeng Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:15, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43343

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek