In English

Environmental Life Cycle Assessment of a Large-Scale Grid-connected PV Power Plant - case study Moura 62 MW PV

Kiti Suomalainen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:14, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43342

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek