In English

Assessment of the procedure of Ratification of the Kyoto Protocol in Kazakhstan

Konstantin Khmelev
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:13, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43341

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek