In English

Design for the Environment in context of environmental demands and business opportunities. A study of Autoliv Inc.

Johan Dahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:10, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43339

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek