In English

Evaluation of the implementation of a self-regulation tool in the French Vehicle Equipment Industry

Francois Avril
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:9, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 43338

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek