In English

Material flow analysis of aggregates - case studies of two municipalities in the Göteborg region

Eva Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2006:5, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43335

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek