In English

LCA data structure and time series related to construction and maintenance in Sweden

Sergio Blanco-Rosette
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2002:14, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43332

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek