In English

Konsultföretagens roll i LCA-branschen. En analys av hur konsultföretag arbetar med livscykelanalys

The role of environmental consultants for life cycle assessment (LCA)

Åsa Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2003:15, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43330

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek