In English

Environmental costs and environmental impacts in a chemichal industry: eLCC and LCA on two colorants

Miljökostnader och miljöpåverkan i kemikalieindustrin: eLCC och LCA på två färgpastor

Stefan Bengtsson ; Li Sjöborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2004:5, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43327

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek