In English

Sustainable Development Indicators within the German Water Industry - a case study

Oliver Mayer-Spohn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2004:4, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek