In English

Influence of an information campaign on recycling behaviour in a student residential area

Rui David Lima
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2002:11, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43279

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek