In English

DME as a substitute for diesel - the potential role of natural gas and biomass based fuels in Western Europe 2000-2050

DME as a substitute for diesel - the potential role of natural gas and biomass based fuels in Western Europe 2000-2050

Anna Flysjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2003:4, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43278

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek