In English

The pros and cons of accelerated use of ethanol in the transportation sector - an analysis of arguments

Charlotta Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2003:11, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43269

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek