In English

Monitoring Technological Activity and Visions: The case of altenative fuels

Frida Wahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2003:5, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-27. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43266

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek