In English

Solar assisted cooling for air-conditioning: State-of-the-art and environmental assessment

Cecile Biezanowski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2003:7, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 43265

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek