In English

Demonstrationsprojektets roll i framväxten av ny teknik: Fallstudier av två vindkraftprojekt

Hanna Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003. 98 s. Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, ISSN 1404-8167; 2003:13, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-27. Den ändrades senast 2017-04-07

CPL ID: 43259

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek