In English

Flödesautomatisering vid rullkanal på SKF i Göteborg

Flow automation in a roller production channel at SKF in Gothenburg

Lena Edvardsson ; Nafiseh Ghaneh-Bassiry
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42945

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek