In English

Perception of Emotion Induced by Musical Sounds and Expressions

Andreas Colebring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007.42, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek