In English

Analys av tillverkningseffektivitet med fokus på kroniska förluster

Mikael Johansson ; Zoran Todorovski
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42403

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek