In English

Hantering av färdiga cylinderhuvuden i O-fabriken Volvo Car Engine i Skövde

Michael Törnros ; Philip Malek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-06-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42402

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek