In English

Analys av produktionslinje, potential för effektivisering

Mattias Johansson ; David Helmersson ; Mattias Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-05-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42320

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek