In English

Arbetsprocess och riktlinjer för systemutveckling ur ett MMI-perspektiv

Working Process and Guidelines for System Development from a Human Factors Engineering Perspective

Johan Aho
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42220

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek