In English

Koordinering och visualisering av externa krav i ett ledningssystem. En studie utförd på Autoliv Sverige AB

Magnus Karlsson ; Erik Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-05-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42153

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek