In English

Analys av granskningsprocess på Ringhals AB

Fredrik Olovsson ; Jari Salo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42151

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek