In English

Functionalized Fuel Tank - The next generation of truck fuel tanks at Scania

Johan Liljekvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 42019

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek