In English

Simplified Binaural Measurement Systems for Interior Noise Evaluation of Truck Vehicle Compartments

Madelene Persson ; Peter Torstensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:32, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41742

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek