In English

Bärighet på väg via förbättrad packning - fullskaleförsök med lättklinker som underbyggnad

Bearing capacity on road through improved packing - fullscale test with lightweight aggregates as sub grade

John Sundblad ; Per Widén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:33, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41714

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek