In English

How to involve the local population in an infrastructure project – An interview study with the inhabitants of two small towns in Laos

Hur lokalbefolkningen kan engageras i ett infrastrukturprojekt – En intervjustudie med befolkningen i två mindre städer i Laos

Emilia Johansson ; Johanna Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:20, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Infrastructure, Interviews, Laos, Participation, InformationPublikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4163

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek