In English

Fälteffekt och fotokonduktivitet i självorganiserade kolnanorörtransistorer

Field effect and phtotoconductivity in self-assembled carbon nanotube transistors

Aurore Bonhomme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4162

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek