In English

Flexibel stadsbuss med miljöfokus - koncept för 2015

Flexible city bus with environmental focus - concept for 2015

Klara Sjölén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek