In English

Development of a method to measure serviceability and reparability of engines

Fredrik Johansson ; Martin Jufors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-05-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41461

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek