In English

Development of Air Vents for Passenger Cars

Emma Green ; Peter Mikaelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek