In English

Implementation of cooperative distributed MIMO techniques in a real testbed wireless sensor network

Alberto Carrillo Cifuentes
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX037/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek