In English

A high frequency resolution technique for multidimensional NMR spectral analysis

Vahid Anhari Sorkhabi ; Mohammad Reza Sharafy
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX045/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41340

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek