In English

Design, acquisition, analysis and presentation of ABR-measurements on hearing impaired people

Insamling, analys och presentation av ABR-mätningar på hörselskadade

Mansour Kazempour
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX041/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41338

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek