In English

Three-dimensional Non-linear FE-analysis of Reinforced Concrete Bending Tests of Driven Prefabricated Reinforced Concrete Piles

Matthew Batman ; Nils Ramfjell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:34, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bond, bending test, driven pile, non-linear finite element analysis,Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4122

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek