In English

Styrgränsberäkning för Plastals formsprutningsprocess

Fredrik Nilsson ; Jacob Holmdahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2007-05-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41183

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek