In English

Utveckling och design av universala tillbehör till hästtrailers - Ett produktutvecklingsprojekt på Thule Trailers

Development and design of universal features for horse trailers - A production development project at Thule Trailers

Sara Barkevall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-05-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41069

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek