In English

Heterogeneous SCADA environment - A study regarding integration between iFIX and Citect in cooperation with Vägverket Region Väst

Heterogen SCADA-miljö - En förstudie rörande integration mellan iFIX och Citect i samarbete med Vägverket Region Väst

Johan Ekstrand ; Anders Skönnbrink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX028/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41016

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek