In English

Measurements of total radiated power of 3G phones in reverberation chamber

Panagiota Lioliou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX017/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek