In English

Analysis of conformal antennas for avionics applications

Maria del Carmen Redondo Gonzales
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX009/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41009

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek