In English

Model based reasoning from a vehicle perspective - evaluation of the software tools raz'r and rodon

Srdan Bjelic ; Sofie Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX007/2007, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41007

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek