In English

Simulation models for torque estimation of an externally variable displacement compressor

Andreas Roupe ; Andreas Sjöberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX080/2006, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 41003

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek