In English

Designing Criteria for LPG Installations - A Safety Review at Preemraff Gothenburg

Ali Samar ; Amzin Shokri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40981

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek