In English

Strategier för beslut om förnyelse i kommunala distributionsnät för dricksvatten

Municipal strategies for pipe renewal within the water supply system

Mikael Fellman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:31, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40888

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek