In English

Jämförelse av två metoder för småhusproduktion med prefabricerade huselement - intern fältfabriksproduktion och extern industriproduktion

Comparison of two methods for smallhouse production with prefabricated house elements - fieldfactory production and industrial line production

Christian Eriksson ; Magnus Mellbert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2007:22, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2007-04-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 40887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek