In English

Trygg och säker trafikmiljö i mindre tätorter? - En bedömningsmodell

Sara Hesse
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:26, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 4085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek